Log in
Olesya Mostovschikova, 2016
Oil on canvas
7" x 5"

Olesya Mostovschikova - Russia - killed and ate a woman - 2009